Capriccio, på 1600-tallet betegnelse på instrumentalkomposisjoner i fugert stil eller med veksling mellom strengere og friere partier. På 1800-tallet karakterstykker med spøkefulle, overraskende innfall.