Fjernsynsteknikk

TV, også kalt fjernsyn, er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. TV er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter. Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Fjernsynsteknikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 34 artikler:

M

  1. MAC