Satellittkringkasting, se satellittfjernsyn, kringkastingssatellitter, kringkasting, fjernsyn.