Krominans, i et fjernsynssignal den del av fargeinformasjonen som bestemmer kuløren (fargetone og fargemetning), i motsetning til luminansen, som bestemmer lysintensiteten. I et fargefjernsynssystem overføres svart-hvitt-bildet ved hjelp av luminanssignalet, mens den tilhørende farge overføres ved hjelp av krominanssignalet.