Plumbikon, fjernsynskamerarør, utviklet i 1960-årene. Plumbikonet er karakterisert ved liten størrelse og stor lysfølsomhet i forhold til tidligere kamerarør. Det var utviklingen av plumbikonrøret som gjorde moderne fargefjernsynskameraer mulige. Etter anvendelse gjennom ca. 25 år ble plumbikon i en viss utstrekning erstattet av halvlederelementer av type CCD (Charged coupled device).