Televisjon, dss. fjernsyn, som regel forkortet til TV.