Programlinjenettet var tidligere NRKs landsdekkende distribusjonsnett for kringkastingsprogrammer. Det er nå erstattet av et landsdekkende transportnett for bredbånds- og kringkastingskunder. Nettet er i hovedsak bygd opp av digitale radiolinjer og blir drevet av Norkring AS. Ved siden av å fungere som distribusjons- og kontribusjonsnett brukes det til bredbåndaksess og sammenkobling av lokale datanett.