Gorod, eller grad (kirkeslavisk og sørslavisk), by; av samme rot som vårt gård, med grunnbetydningen inngjerdet plass. Forekommer ofte i slaviske navn, f.eks. Beograd (den hvite by), Novgorod (den nye by). Når man i russiske navn, foruten -gorod ofte også finner -grad, skyldes det den kirkeslaviske litterære tradisjon i Russland.