mørketall

Mørketall, det tallmessige uttrykk for forholdet mellom uoppdaget og oppdaget forekomst av et uønsket fenomen.

Kriminalitet

Ved enkelte typer av forbrytelser, som skattesnyteri, hjemmebrenning og butikktyveri, antas mørketallet å være meget høyt, idet bare en liten del av disse forbrytelser blir oppdaget og fører til strafforfølgning. Det samme gjelder narkotika- og trafikkovertredelser, der oppdagelse som regel er avhengig av politiets innsats. Noe sikkert om mørketallenes størrelse ved de forskjellige forbrytelser kan man ikke vite. Gjennom forskning og ulike former for spørreundersøkelser er det imidlertid gjort anslag over omfanget av kriminalitet på ulike områder. Dette gjelder blant annet spørreundersøkelser rettet mot enkeltpersoner som offer for kriminalitet, samt mot næringslivet når det gjelder kartlegging av ulike former for økonomisk kriminalitet. I senere tid er det blant annet gjort undersøkelser for å kartlegge omfanget av angrep mot bedrifters datasystemer. Av lovovertredelser som biltyveri og innbruddstyveri kan man derimot regne med at de aller fleste blir anmeldt, bl.a. av hensyn til forsikringen.

Pga. de store variasjoner i mørketallet for forskjellige lovovertredelser kan den offentlige kriminalstatistikk, som bygger på anmeldelser og domfellelser, ikke gi noe sant uttrykk for omfanget av den virkelige kriminalitet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg