mørketall

Artikkelstart

Mørketall beskriver de ukjente eller uregistrerte forekomstene av et fenomen. Begrepet brukes ofte som betegnelse for den skjulte kriminaliteten.

Kriminalitet

Det begås mange lovbrudd som aldri blir oppdaget eller anmeldt til politiet. Disse lovbruddene omtales som mørketall eller handlingsmørketall. Personmørketall brukes om alle uregistrerte lovbrytere.

Ved lovbrudd som ikke har et personoffer, som skatteunndragelser, trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd, antas mørketallet å være høyt, fordi slike lovbrudd er avhengige av kontrollvirksomhet for å bli oppdaget og anmeldt. Også mange lovbrudd med personoffer blir ikke anmeldt. Offerundersøkelser kartlegger omfanget av kriminalitet ved å spørre et representativt utvalg av befolkningen om de har blitt utsatt for kriminalitet.

Offerundersøkelser

I Norge gjennomfører Statistisk sentralbyrå hvert tredje år en Levekårsundersøkelse som inneholder spørsmål om utsatthet for kriminalitet, og om lovbruddet har blitt anmeldt til politiet. Disse undersøkelsene har avdekket at hvorvidt ofrene anmelder avhenger av hvor alvorlig lovbruddet var. Jo mer alvorlig, desto høyere er anmeldelsestilbøyeligheten.

Når det gjelder mørketall for tyverier, har forsikringsavtaler i tillegg en betydning. Hvis man ikke er forsikret eller egenandelen overstiger verdien på den man har blitt frastjålet, er det mange som ikke anmelder forholdet. Når det gjelder vold og trusler, er offerets relasjon til gjerningspersonen av betydning. Det kan føre til at selv alvorlig kriminalitet ikke blir anmeldt fordi offeret kjenner lovbryteren og dermed ikke vil eller tør anmelde forholdet.

Selvrapporteringsstudier

I tillegg til offerundersøkelser finnes det selvrapporteringsstudier der man spør et utvalg av befolkningen om de har begått kriminalitet. Den første selvrapporteringsstudien i Norge ble gjennomført i 1959. Siden har det blitt gjennomført mange selvrapporteringsstudier, hovedsakelig av ungdom. Disse har vist at det å begå kriminalitet i ungdomstiden er langt mer utbredt enn hva omfanget av registrert kriminalitet og registrerte lovbrytere skulle tilsi. Mindre alvorlig kriminalitet er mest utbredt, og andelen som oppgir å ha begått kriminalitet går ned. Den viktigste selvrapporteringsstudien i Norge for tiden er Ungdata, som blant annet inneholder spørsmål om rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

På grunn av de store variasjonene i mørketall for forskjellige lovbrudd kan den offentlige kriminalstatistikken, som bygger på anmeldelser og domfellelser, ikke gi et fullstendig bilde av omfanget av og utviklingen i kriminaliteten i samfunnet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg