Pønologi, den del av kriminologien som omhandler læren om de samfunnsmessige reaksjoner mot lovbryterne.