Den Norske Kriminalistforening, forening som har som formål å styrke interessen for strafferettslige, kriminologiske og kriminalpolitiske spørsmål. Stiftet 1892. Foreningen medvirker til utgivelsen av Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab.