Kriminalistikk, læren om midlene til å fastslå forbrytelser og å oppspore forbrytelser.