Seveso-ulykken

Seveso-ulykken, forurensningulykke i en kjemisk fabrikk i landsbyen Seveso, ved Milano i Nord-Italia, 10. juli 1976. Et ukontrollert utslipp til luft førte til at et område på ca. 1800 hektar ble forurenset med triklorfenol, et mellomprodukt i fremstillingen av desinfeksjonsmiddelet heksaklorofen. Utslippet inneholdt også et dioksin, 2,3,7,8-TCDD, som er en meget farlig miljøgift.

Faktaboks

Uttale
sˈeveso-ulykken

Hundrevis av mennesker ble evakuert fra områdene rundt fabrikken, omfattende nødslakting av husdyr ble iverksatt og avlinger ble destruert. Det er ingen dødsfall som er sikkert relatert til ulykken, men det oppstod en rekke tilfeller av akutte hudlidelser. Det ble gjennomført en storstilt registrering av eventuelle skader på personer som kunne ha vært utsatt for TCDD og det er forsket på mulige senvirkninger.

Seveso-ulykken førte til fokusering på faremomenter i kjemisk industri, og i 1982 ble et EU-direktiv – det såkalte Sevesodirektivet – for forebygging av slike ulykker ratifisert av medlemsstatene i EU. Direktivet er senere modifisert tre ganger, senest i 2012 gjennom Seveso III-direktivet. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge opp Seveso-direktivene. Seveso III-direktivet er implementert i den norske storulykkeforskriften fra 2016.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg