Klim Smoljatitsj (12. århundre) var munk og metropolitt av Kiev (1147–55, 1159). Klim ble valgt til metropolitt på initiativ av fyrst Izjaslav Mstislavitsj, men uten godkjennelse av patriarken av Konstantinopel. Utnevnelsen var dermed kontroversiell. Klim Smoljatitsj er kjent for ett eneste verk, et polemisk Brev til Tomas, en eksegetisk tekst der han forsvarer seg mot å ha blitt kalt «filosof» og å sitere Homer, Aristoteles og Platon snarere enn de bibelske skrifter.