Illarion, metropolitt av Kiev 1051–ca 1054 under Jaroslav den Vise. Illarion var den første østslaviske metropolitt i Kiev – tidligere metropolitter hadde alle vært greske. Illarion er kjent som forfatteren av et av de viktigste verkene fra tidlig østslavisk middelalder, Talen om loven og nåde (Slovo o zakone i blagodati), et høyretorisk lovprisningsverk som setter kristningen av Rus’ inn i den store sakrale historie fra tidenes begynnelse til verdens ende. Talen slutter med en lovtale til Vladimir I av Kiev, som besluttet at Kievriket skulle kristnes 988/89, og en bønn for Rus’.