Mikhail Kheraskov, russisk forfatter; skrev det første russiske nasjonale epos, Rossijada (1779), om Ivan den grusommes erobring av Kazan. Videre skrev han Den gjenfødte Vladimir (1785). Hans klassisistiske heltedikt er lite originale, men de innbrakte ham av samtiden betegnelsen «den russiske Homer».