Gavrila Derzjavin, født i Kazan, russisk forfatter, soldat og statsmann. Med oden Felitsa (1782), rettet til Katarina den store, vant han keiserinnens gunst og ble utnevnt til guvernør (1785) og andre høye stillinger. Han var justisminister (1802–03) under Aleksander 1. Derzjavin er betydeligst som odedikter. Han beholder den klassiske odes storslagenhet, men gir den friere form og en mer personlig og lyrisk tone, som f.eks. i Ved fyrst Mesjtsjerskijs død (1779). Mest berømt er oden Gud (1784), som snart ble oversatt til en rekke språk. Han skrev også anakreontiske dikt, som ånder av sanselighet og livsglede. Av mindre betydning er hans dramatiske verker. Han utgav interessante Memoarer (1811–12). Derzjavin regnes for den største russiske forfatter på 1700-tallet.