Denis Fonvizin, russisk forfatter av tysk avstamning. Han er berømt for de to satiriske komediene Brigadegeneralen (1766), som viser påvirkning – via tysk – fra Holbergs Jean de France, og Herremannssønnen (oppført 1782), en latterliggjørelse av russisk landadel. Han har hatt stor betydning for utviklingen av den russiske komedie med forfattere som Gribojedov, Gogol, Ostrovskij.