Nikolaj Karamzin, russisk forfatter og historiker. Han foretok 1789–90 en reise i Vest-Europa, som han skildret i Brev fra en russisk reisende, offentliggjort 1791 i hans tidsskrift Moskovskij zjurnal. Dette verket er, i likhet med hans populære fortellinger (Den arme Lisa, Bojardatteren Natalja, Borgermesterinnen Marfa), skrevet i tidens følsomme stil. Som litteraturkritiker angrep Karamzin klassisismens poetikk og innledet førromantikken i russisk litteratur. Ved bruk av dagligspråk og tallrike oversettelseslån (særlig fra fransk) gjorde han gjennom sine verker mye for utviklingen av det russiske litteraturspråket. Som Aleksander 1s historiograf arbeidet han fra 1804 til sin død med Det russiske rikes historie (12 bd., 1816–29). Dette monumentale verket over russisk historie frem til 1613, basert på omfattende kildestudier, var en nasjonal begivenhet.