Aleksandr Radisjtsjev, russisk embetsmann og forfatter. Som 17-åring var han en av de tolv lovende unge menn Katarina den Store sendte til Leipzig for å studere jus. Hans karriere ble brått avbrutt da han 1790 med sensurens tillatelse publiserte Reise fra Petersburg til Moskva. Her skildret han livet i samtidens Russland fra en kritisk synsvinkel inspirert av fransk opplysningsfilosofi og frimurernes idealer. På grunn av boken ble han forvist til Sibir, kom tilbake til Russland 1797 under Paul 1, og ble tatt inn i statstjenesten 1801 under Aleksander 1. Han tok sitt eget liv ved å drikke svovelsyre.