Haplologi, (av haplo- og -logi), haplolali, bortfall av den ene av to stavelser som følger like etter hverandre, og som er identiske eller begynner med samme språklyd, f.eks. mineralo- og -logi, som blir forenklet til mineralogi, tragikomisk av tragiko- og komisk, fremmedordbok istedenfor fremmedordordbok.