Digraf, (av di- og gr. 'skrift'), digram, gruppe av to bokstaver som er tegn for én språklyd, f.eks. norsk kj i kjær, eng. sh i ship.