Klammeform, sideform i ordlister, skal ikke brukes i godkjente lærebøker og i offentlig tjeneste.