Geminat er det å skrive et språktegn dobbelt for å angi lang vokal eller (oftest) konsonant.