Homogrammer, (av homo- og -gram), ord som skrives likt, men i regelen uttales forskjellig og har ulik betydning, f.eks. kost (uttalt med å) 'mat' og (uttalt med o) 'feiekost'.