Geminere er det å skrive et språktegn dobbelt. For eksempel ble å-lyden i norsk tidligere gjengitt i skrift med geminert a.