Performance er en form for scenisk forestilling hvor elementer fra billedkunst, teater, dans og musikk smelter sammen til et uttrykk som verken gjør krav på å være det ene eller det andre.Med historisk bakgrunn i mellomkrigstidens avantgardebevegelser vokste det i årene etter andre verdenskrig, særlig i USA, frem en ny interesse for tverrkunstneriske uttrykk. Hele artikkelen