Performancekunst

Performance, en form for scenisk forestilling hvor elementer fra billedkunst, teater, dans og musikk smelter sammen til et uttrykk som verken gjør krav på å være det ene eller det andre.Med historisk bakgrunn i mellomkrigstidens avantgardebevegelser vokste det i årene etter den annen verdenskrig, særlig i USA, frem en ny interesse for tverrkunstneriske uttrykk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Performancekunst

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt