Allan Kaprow, amerikansk kunstner og kunstteoretiker, særlig kjent som oppfinneren av happeninger som en type performance-kunst. Han studerte under flere lærere, blant annet komponisten John Cage, som gav ham ideen om bruken av tilfeldigheter i estetisk virksomhet. Kaprow, som opprinnelig var maler, forlot maleriet som uttrykksmiddel i 1950-årene, og satset isteden på assemblage og romkunst der skillet mellom tilskuer og kunstverk utviskes. I en artikkel i Art News 1958, introduserte han ideen med happeninger. Han hevdet at kunstnerisk ferdighet og verkenes varighet kunne glemmes og at forgjengelige materialer var det som burde brukes i kunst. Han første happening ble arrangert i Reuben Gallery, New York, et år senere.