Tegnspråk

Tegnspråk, språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning og oppfattes gjennom synet (gestuelt-visuelt språk), i motsetning til talespråk, som artikuleres ved hjelp av stemmen og oppfattes gjennom hørselen (vokalt-auditivt). Man kan skille mellom tegnspråk som brukes blant døve (også kalt primære tegnspråk), og tegnspråk som brukes som alternativ kommunikasjon blant hørende (også kalt alternative tegnspråk), f.eks. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Piene Halvorsen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 11 artikler: