Tegnspråk

Tegnspråk, språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning og oppfattes gjennom synet (gestuelt-visuelt språk), i motsetning til talespråk, som artikuleres ved hjelp av stemmen og oppfattes gjennom hørselen (vokalt-auditivt). Man kan skille mellom tegnspråk som brukes blant døve (også kalt primære tegnspråk), og tegnspråk som brukes som alternativ kommunikasjon blant hørende (også kalt alternative tegnspråk), f.eks. Hele artikkelen