Tegnspråk er språk som artikuleres ved hjelp av håndbevegelser, mimikk og kroppsholdninger og oppfattes gjennom synet, i motsetning til talespråk, som artikuleres ved hjelp av stemmen og oppfattes gjennom hørselen. Tegnspråkene har oppstått spontant blant døve og hørselshemmede mennesker og deres nærmeste relasjoner, og utviklet seg i de miljøene hvor døve og hørselshemmede mennesker møtes. Hele artikkelen