Frygisk, utdødd indoeuropeisk språk som er kjent fra innskrifter funnet innenfor området til oldtidslandskapet Frygia i Lilleasia. Ifølge tradisjonen stammer frygerne fra Thrakia og Makedonia, og språket deres antas å være i slekt med gresk og makedonsk. Innskriftene stammer fra to ulike perioder og er skrevet med to ulike alfabeter. Det finnes et mindre antall gammelfrygiske innskrifter fra tiden 700–300 f.Kr. De er skrevet i en tidlig form av gresk alfabetisk skrift. Ca. 100 nyfrygiske gravinnskrifter er skrevet i det greske alfabet fra den romerske keisertid.