Anatoliske språk, utdødd språkgruppe i Lilleasia (Anatolia) som tilhørte den indoeuropeiske språkfamilien. Det mest kjente av disse språkene er hettittisk med en omfattende litteratur fra det 2. årtusen f.Kr., overlevert i kileskrift på leirtavler. Mer fragmentarisk er vår kjennskap til de andre anatoliske språkene: palaisk og luvisk, begge kun overlevert i form av korte innslag i hettittiske ritualtekster, videre hieroglyf-luvisk (også kalt hieroglyf-hettittisk) på innskrifter fra tidsrommet ca. 1500–700 f.Kr., og endelig, som de siste utløpere av denne språkgruppen, lykisk og lydisk, begge ganske sparsomt belagt gjennom innskrifter som bare delvis er tydet, fra 400–300-tallet f.Kr. på monumenter og mynter. Disse språkene er viktige for sammenlignende indoeuropeisk språkforskning fordi de har bevart mange alderdommelige trekk.