Lykisk, indoeuropeisk språk, det gamle språket i Lykia, kjent fra ca. 150 innskrifter fra 400–200-tallet f.Kr., for det meste korte innskrifter på graver. Til noen er det også gresk tekst, som dessverre ikke svarer helt nøyaktig til lykisk, men som har gjort tydningsforsøk mulig. Alfabetet bygger på det greske; den fonetiske verdien av skrifttegnene ble stort sett brakt på det rene i annen halvdel av 1800-tallet. Viktige bidrag til tydningen er gitt bl.a. av danskene V. Thomsen og H. Pedersen, og av nordmennene S. Bugge og A. Torp. Franskmannen E. Laroche har gjort det sannsynlig at lykisk er en senere form av luvisk. De lykiske innskrifter er utgitt av E. Kalinka i Tituli Lyciae lingua Lycia conscripti (1901).