Balkongen, scene i Oslo 1927–28 med Agnes Mowinckel som kunstnerisk leder, opprettet som forsøk på avantgardeteater, i opposisjon til tradisjonelt teater. Søkte med utbytte både en ny dramatikk og nye sceniske virkemidler.