Falkbergets Teater, norsk turnéteater opprettet 1929 av Magnus Falkberget (1900–57), sønn av Johan Falkberget. Magnus Falkberget hadde vært aktiv som skuespiller fra 1920, og med erfaring bl.a. fra Drabløs' Teater var han den praktiske og kunstneriske leder av virksomheten i nesten 30 år, frem til teaterets siste turné 1957. Teateret, som var uten offentlig støtte, ble særlig kjent for sitt folkelige repertoar, og hadde sin største suksess med Johan Falkbergets Bør Børson med Toralf Sandø i tittelrollen. Teateret var med sine landsomfattende turneer en forløper for Riksteatret.