Grændsehaven, byløkke i Oslo, ved Akersgata, kjøpt av James Collett 1704 til gartneri. Sønnesønnen James Collett d.y. innredet «geveksthuset» til konsertsal, fra 1801 teatersalong for Det dramatiske Selskab, den eldste teaterbygning i byen. Etter ombygging i 1890-årene ble lokalene bl.a. brukt av varietéteateret Alhambra, 1897–99 av Centralteatret (da drevet av ekteparet Alma og Johan Fahlstrøm) og fra 1902 igjen av Centralteatret.