Det Gamle Teater var et privat teater i Bøndernes Hus i Oslo i 1948–1950 med Egil Hjorth-Jenssen som kunstnerisk leder. Teateret oppførte både eldre dramatikk (som Henrik Ibsens Gengangere) og moderne skuespill (Karel Čapeks Moren), dessuten lystspill og operetter.