Oslo, åpnet 1930 i det tidligere festlokalet Søilesalen, drevet av Sophus Dahl til 1932, da det ble biscene for Chat Noir under ledelse av Einar Sissener og Johan Henrik Wiers-Jenssen, senere av Leif Amble-Næss. 1934 overtok Henry Gleditsch lokalene og åpnet med en komedie hvor operasangerne Carl Struve og Ola Isene gikk over til talescenen. Andre kjente skuespillere som Ella Hval, Ragnhild Michelsen og Jack Fjeldstad har debutert på Søilen. 1939 leide Aud Richter teateret for å skape et litterært intimteater der. Høsten 1942 åpnet Leif Juster sitt revyteater Edderkoppen i Søilen, og overlot 1945 lokalene til Studioteatret, som holdt til der til høsten 1946. Siden har lokalene ikke vært brukt til teaterformål.