Lekotek, utlånssentral for leker, spesialmateriell og bøker for hjemmeværende, funksjonshemmede barn og barn med langvarige sykdommer. Meningen med lekotekene er først og fremst å gi barna terapi og trygghet gjennom lek, men også å øke forståelsen blant voksne for lekens betydning for barn.