Krigsseilere

En krigsseiler er betegnelsen på et besetningsmedlem om bord i norske handelsskip under de to verdenskrigene.  . Hele artikkelen