Sykepleie

Sykepleie er et selvstendig fagområde utført med grunnlag i formalisert opplæring i sykepleiefaget, en sykepleier. Det er denne betydningen av ordet sykepleie som nå benyttes i forvaltningsmessig språkbruk. Denne tradisjonen kan føres tilbake til Florence Nightingale (1820–1910), som midt på 1800-tallet skisserte en rekke prinsipper for utøvelsen av sykepleie og utviklingen av sykepleieutdanningen. Hele artikkelen