Sykepleie er navnet på et fag, en profesjon og et yrke. Sykepleie utøves av autoriserte sykepleiere eller under ledelse av autoriserte sykepleiere.Sykepleiefaget handler om å ivareta en persons behov for sykepleie og delta i gjennomføring av en medisinsk behandling. Faget er derfor bredt sammensatt når det kommer til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Hele artikkelen