Norges Sykepleierhøgskole, grunnlagt 1925 i Oslo som Norsk Sykepleierforbunds Fortsettelsesskole, reorganisert med støtte fra staten i 1952 som Norges Høgere Sykepleieskole (til 1972), fra 1985 overført til Universitetet i Oslo (Institutt for sykepleievitenskap og helsefag). Skolen hadde en sentral posisjon i utdanningen av sykepleielærere.