Voksne for barn, til 1996 Mental Barnehjelp, støtteorganisasjon stiftet 1960. Har som formål å fremme psykisk helse hos barn og unge i Norge. Hovedkontor i Oslo. Organisasjonen vil virke for at det legges større vekt på forebyggende arbeid, å bedre mulighetene for undersøkelse og behandling av barn og unge med mentale lidelser, å understreke de offentlige myndigheters ansvar for løsningen av disse oppgavene og å spre opplysning til foreldre og andre. Utgir tidsskriftet Magasinet Voksne for Barn.