Bertha Marie Helgestad, født i Oslo, norsk sykepleier. Fra 1916 oversøster ved Rikshospitalets røntgen-radium-avdeling, forstander sst. 1939–50. Medlem av Oslo bystyre 1930–36, formann i Norsk Sykepleierforbund 1935–47. Hun nedla et stort arbeid for sykepleiens utvikling.