ICN, Det internasjonale sykepleierforbund, stiftet 1899, hovedsete i Genève. Har sykepleierorganisasjoner fra 120 land som medlemmer. Blant medlemmene er Norsk Sykepleierforbund.