International Council of Nurses er det internasjonale forbundet for sykepleiere. ICN ble stiftet 1899, og har hovedsete i Genève, Sveits. ICN har sykepleierorganisasjoner fra 120 land som medlemmer. Blant medlemmene er Norsk Sykepleierforbund.