Gamlehjem, tidligere betegnelse på institusjoner for eldre, ofte også kalt aldershjem. Hovedsakelig et botilbud for eldre som etter hvert blir erstattet av tilbud om omsorgsbolig etter hjelp i eget hjem. Se eldreomsorg.