Sudans geografi

Fagansvarlig

Henriette Hafsaas

Høgskulen i Volda

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 35 artikler: