Sennar, landskap og delstat i Sudan, mellom Hvite og Blå Nil; ca. 38 000 km2. Hovedby: Sennar. Området består for det meste av savanne hvor det drives en del vekseljordbruk. Det er anlagt en større demning på Den blå Nilen – Sennardemningen – som gir vann til det store irrigasjonsområdet i Al-Jazirah (Gezira).