Port Sudan, by i Sudan, ved Rødehavet; 450 000 innb. (2005). Byen er Sudans viktigste havn. Jernbaneforbindelse med Khartoum. Fiske, saltindustri. Utførselshavn for bomull, oljefrø, huder og skinn. Oljeledning mellom hovedstaden Khartoum og Port Sudan. Petroleumsraffineri, internasjonal lufthavn.