Den demokratiske republikken Kongos geografi

I Kongobekkenet er det eldre, foldede og til dels omvandlede og granittgjennomtrengte bergarter i de høytliggende randområdene. De eldste prekambriske bergartene er krystallinske skifere og granitter. Yngre prekambriske avleiringer er mektige sedimentære lagrekker med morenekonglomerater (tillitter). Også de yngste prekambriske avleiringer inneholder morenekonglomerater. Hele artikkelen