Den demokratiske republikken Kongos geografi

I Kongobekkenet er det eldre, foldede og til dels omvandlede og granittgjennomtrengte bergarter i de høytliggende randområdene. De eldste prekambriske bergartene er krystallinske skifere og granitter. Yngre prekambriske avleiringer er mektige sedimentære lagrekker med morenekonglomerater (tillitter). Også de yngste prekambriske avleiringer inneholder morenekonglomerater. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Randi Solhjell

Politihøgskolen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 45 artikler:

G

  1. Goma

U

  1. Ubangi

Z

  1. Zaïre