Kongobassenget, sedimentasjonsbasseng som stort sett dekker Kongo. Bassenget omfatter Kongoelva og dens nedbørområde. Kongoelva får øverst tilsig fra Det etiopiske høyland med blant annet elvene Zambesi, Uele og Ubangi. I midtre del av Kongoelva får den tilsig fra Lualabaelven. Kongoelva renner ut i Guineabukta i Atlanterhavet. Kongobassenget er bevokst med tropisk regnskog.